Ondersteunend personeel

De mensen van het secretariaat hebben op school verschillende taken. Zij voeren hoofdzakelijk de administratie van de school, ze verzorgen het toezicht van de leerlingen tijdens recreaties en ze ondersteunen het opvoedingswerk van de leerkrachten.
Bij hen kan je terecht voor allerlei zaken: melden van afwezigheden, formulieren voor de verzekering, hulp bij aanvraag studiebeurzen, vragen over de schoolrekening.