Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit een juridisch gedeelte en een gedeelte dat specifiek bedoeld is voor onze leerlingen.
We hebben geprobeerd om al deze regels en afspraken samen te vatten in ’10 leefregels voor Sjabi’ die duidelijk zijn voor onze leerlingen en die in de klas heel wat aandacht krijgen.

10 leefregels voor Sjabi

  1. Je komt op tijd. Elke afwezigheid moet je verwittigen en verantwoorden.
  2. Je toont respect voor personen en materiaal.
  3. Je verzorgt je uiterlijk, je kledij en je taal.
  4. Je houdt je klaslokaal en de school netjes.
  5. Je gsm en andere elektronica schakel je tijdens de schooluren uit.
  6. Je brengt je eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar.
  7. Je hebt je studentenkaart steeds op zak en je houdt je aan de bijhorende afspraken.
  8. Je bent tijdens de pauzes op de speelplaats.
  9. Je eet en drinkt enkel op de speelplaats tijdens de pauzes en je luncht enkel in de daartoe bestemde ruimtes.
  10. Je houdt je aan gemaakte afspraken.