Opvoedingsproject

  • Ons onderwijs is maatschappelijk georiënteerd en heeft oog voor kwaliteit. Met een vrijheid die oproept tot verantwoordelijkheid streven we de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling na.

  • Wij zetten in op een grote betrokkenheid van alle partijen en vertrekken vanuit een brede basiszorg voor alle leerlingen.

  • Het groeiproces van onze leerlingen staat centraal. Wij stimuleren een krachtige leeromgeving waarbij we tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling.

  • In relatie met elkaar komen we tot duidelijke afspraken en grenzen. Deze zorgen voor een veilig leefklimaat.

  • Vanuit dialoog willen we aan jonge mensen kansen bieden om al hun mogelijkheden te ontwikkelen, met respect voor hun eigenheid en hun talenten worden leerlingen uitgedaagd.

  • Onze school wil een veilige plek zijn voor iedereen, waar verdraagzaamheid en leren samenleven belangrijk is.

  • Door open communicatie vormen leerlingen, ouders en personeel een (h)echte samenleving waarbij betrokkenheid en welbevinden centraal staan.