Leerlingenbegeleiding

Heb je

 • Behoefte aan een luisterend oor?
 • Problemen met een medeleerling?
 • Een dringende vraag?

Wij staan voor je klaar!

Vragen en/of moeilijkheden in verband met je studies?

 • Heb je twijfels over je studiekeuze?
 • Vallen je resultaten tegen terwijl je toch hard werkt?
 • Heb je concentratieproblemen? Heb je moeite om de les te volgen?
 • Kan je je studietijd moeilijk plannen?
 • ...

Persoonlijke vragen en/of moeilijkheden?

 • Heb je problemen met andere leerlingen?
 • Voel je je niet aanvaard? Word je gepest?
 • Voel je je niet goed in je vel?
 • Voel je je niet goed in de klasgroep?
 • ...

Zorg op Sjabi

Op school hechten wij heel veel belang aan het creëren van een positief leef- en leerklimaat. Daar werkt iedereen aan mee. Onze begeleiding gaat uit van een brede aandacht voor alle leerlingen. Wie nood heeft aan ondersteuning, vindt zeker een aanspreekpunt: je kan altijd terecht bij je klastitularis een andere leerkracht, de leerlingbegeleiding of iemand van het ondersteunend personeel.

Hieronder vind je een aantal kernwoorden die onze zorg kort trachten te omschrijven:

 • 1) Brede Basiszorg - zorg voor iedereen
 • 2) Preventie en herstel - herstelgericht
 • 3) Studiehulp - wekelijkse leerbegeleiding op maat
 • 4) Leerlingenbegeleiding - socio-emotionele ondersteuning
 • 5) BASO-werking - overleg basis- en secundair onderwijs
 • 6) Taalscreening - taaltest en opvolging
 • 7) Studiekeuzebegeleiding - hulp bij overstap
 • 8) Inhaallessen - Frans en wiskunde, wekelijks
 • 9) ICT-helpdesk - hulp op maat
 • 10) Huiswerkbegeleiding - wekelijks én op maat
 • 11) CLB - Wekelijks overleg

zorg op Sjabi