Klastitularis

Een van je leraars vervult de taak van titularis. Bij die leraar kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een titularis volgt elke leerling van zijn klas zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.